Daily Archives: 01.05.2018.

Humanitarna akcija „poSTUPi dobro, daruj!“

  • 01.05.2018.
  • Comments off

Marita Mesić S evolucijskog gledišta pomaganje je definirano kao svako ponašanje koje povećava vjerojatnost preživljavanja grupe (Lehmann, Perrin i Rousset, 2006). Još je Charles Darwin (1998; prema Bowles, 2006) raspravljao o ideji širenja „moralne sposobnosti“ kod prvih ljudi zbog činjenice da je pleme s hrabrim i vjernim članovima, koji su uvijek bili spremni pomoći jedni […]

Read More

Omjer smrtnosti muškaraca i žena – evolucijski okvir

  • 01.05.2018.
  • Comments off

Kruger, D. J. i Nesse, R. M. (2004). Sexual selection and the Male:Female Mortality Ratio, Evolutionary Psychology, 2, 66-85.
Kruger, D. J. i Nesse, R. M. (2006). An Evolutionary Framework for Understanding Sex Differences in Croatian Mortality Rates, Psychological Topics 15(2), 351-364.

Read More

Psihomnia ili O Studentskoj sekciji Hrvatskog psihološkog društva

  • 01.05.2018.
  • Comments off

Sandro Krašić Budući da je prethodnih godina bilo sve manje i manje USPjeH-a, ove je godine odlučeno omnia mea mecum porto. Prema Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža izreka je to koja znači da su pravo, istinsko bogatstvo samo naše vlastite sposobnosti, znanja i iskustva, dakle, ono što uvijek nosimo sa sobom. Vjerujem da nam […]

Read More