O nama

Časopis studenata psihologije

Psychē je časopis studenata psihologije pokrenut 2017. godine, od kada redovno izlazi jednom godišnje u online i tiskanom izdanju.

Psychē objavljuje više kategorija radova: okuplja znanstveno-istraživačke radove, pregledne radove te osvrte na književna djela, filmove i serije.

Časopis vodi sedmeročlano uredništvo na čelu s glavnom urednicom i njezinom zamjenicom. Osim urednika, u radu časopisa sudjeluje stručnjak za marketing te studenti kroatistike, anglistike i dizajna. Voditeljica marketinga održava društvene mreže časopisa i vodi računa da je uredništvo uvijek dostupno za odgovore na upite. Studenti kroatistike i anglistike provode lekturu radova, a studenti dizajna izrađuju prijelom i vizualni identitet svakog izdanja časopisa. Radove recenziraju profesori i asistenti s Odsjeka za psihologiju FFZG-a te drugih srodnih institucija, čime se osigurava visoka kvaliteta i stručnost objavljenih radova.

Uredništvo se vodi Pravilnikom kojim su definirani protokoli izbora uredništva, trajanja mandata urednika i ostale administrativne aktivnosti, a angažman svih sudionika je volonterski. Psychē je službeno registriran te ima svoj ISSN i UDK kod.

Na pisanje u časopisu pozvani su svi studenti Sveučilišta u Zagrebu i drugih Sveučilišta iz Hrvatske i susjednih zemalja, s naglaskom na studente psihologije.

6 objavljenih izdanja

Psychē je do sada izašao svake godine, što je rezultiralo s šest digitalnih i tiskanih izdanja:
Evolucija u nama, Kibernetička psihologija, Psihičko zdravlje, Psihologija ličnosti, Socijalna psihologija i Klinička psihologija.

130 objavljenih članaka

Do sada smo u kategorijama znanstveno-istraživački rad, pregledni rad i osvrt ukupno objavili 130 članaka, što je u prosjeku skoro 22 članka po izdanju.

144 autora

Kroz šest godina svoj su doprinos opusu Psychēa marljivim radom dale čak 144 autorice i autora, što potvrđuje da je pisanje za Psychē poželjno iskustvo među studentima psihologije.

Višestruka podrška i priznanja

Osim redovite financijske i operativne podrške FFZG-a, SC-a i SZZG-a, dobitnici smo i Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (ak. god. 2019./2020.)

Proces objave novog izdanja Psychēa

Početkom akademske godine otvaraju se prijave za pisanje članaka i određuje se krovna tema broja. Svaki urednik predlaže određeni broj tema koje su povezane s krovnom temom, a autori su dobrodošli predložiti i vlastite ideje. Proces počinje zapisivanjem autora za pojedine teme, nakon čega se svakom autoru dodjeljuje urednik. Prije početka pisanja radova autori imaju priliku sudjelovati na radionici kroz koju im se pojašnjava proces pripreme članaka za objavu i stil pisanja koji se očekuje. Pisanje teče kroz nekoliko faza tijekom kojih autori i urednici usavršavaju tekst, nakon čega se članak šalje na vršnjačku recenziju drugom uredniku, a zatim i na stručnu recenziju. Za stručnu recenziju odabiru se profesori koji su stručnjaci u području koje pojedini rad obrađuje. Uz to, koristi se alat PlagScan za provjeru autentičnosti teksta. Svaki se rad potom šalje na lekturu i prijelom, a na kraju se radovi okupljaju u novo izdanje časopisa.

Kontaktirajte nas!