Prijave lektura

Mi brinemo da tekstovi budu u skladu s pravilima struke i stila, a lektorima prepuštamo jezične i gramatičke izmjene. Nijedan tekst nije gotov dok ne bude lektoriran, a smatramo da ta završna obrada nezamjenjivo podiže kvalitetu svih radova koje objavljujemo.

Postani lektor/ica

Još jedno čitanje.

Završno oblikovanje teksta prepuštamo onima koji su u tome stručniji od nas.